1-TertnesSkole-web

Tertnes Skole

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg og rehabilitering
Påbegynt: 2017
Ferdigstilt: Pågående

2-KunsthogskolenBergen-web

Kunsthøgskolen Bergen

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2016
Ferdigstilt: 2017

3-VossGymnas-web

Voss Gymnas

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2016
Ferdigstilt: 2017

4-FanaGymnas-web

Fana Gymnas

Enterprise: Gulv og malingsarbeid
Type: Rehabilitering
Påbegynt: 2017
Ferdigstilt: 2017

5-VardenSkole

Varden Skole

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2016
Ferdigstilt: 2017

9-StoreboSKule-web

Storebø Skole

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2015
Ferdigstilt: 2016

10-AmaliaSkram-web

Amalie Skram Vgs

Enterprise: Gulv
Påbegynt: 2014
Ferdigstilt: 2015

11-Møhlenprisskole-web

Møhlenpris skole

Enterprise: Gulv
Type: Rehabilitering
Påbegynt: 2016
Ferdigstilt: 2017

12-Nattlandoppveksttun-web

Nattland oppveksttun

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2016
Ferdigstilt: 2017

13-SelbjørnSkule-web

Selbjørn Skole

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2014
Ferdigstilt: 2016

14-NoreNeseUngd-web

Nore Nese Ungdomsskole

Enterprise: Gulv
Type: Nybygg
Påbegynt: 2014
Ferdigstilt: 2015

vitensenter_bygg

Vilvite senteret

Enterprise: Gulventreprise
Type: Rehabilitering
Påbegynt: 2015
Ferdigstilt: 2017