Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Byggtapetsermester Stigen & Kronheim AS er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Dette gjør vi gjennom fokus på avfallsreduksjon, gjenbruk og høy grad av avfallssortering på prosjekter.