Innvendig korridor i kontorlokale

Innvendig korridor i kontorlokale med gulvbelegg av tre